JOM 2008/404, RvS 16-04-2008, BC9604, 200705804/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Beroepstermijn, Ontvankelijkheid, Goedkeuringsbesluit, Vervangen goedkeuringsbesluit, Nationaal ruimtelijk beleid, Strijdigheid nationaal ruimtelijk beleid, Vervangingstermijn

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Overijssel hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Enschede. Het college van B&W stelt dat appellante niet-ontvankelijk is in haar beroep omdat zij haar beroepschrift te laat heeft ingediend. Ingevolge artikel 28, lid 6, van de WRO wordt binnen twee weken na de bekendmaking van het besluit omtrent goedkeuring dit besluit met het bestemmingsplan…

Verder lezen
Terug naar overzicht