JOM 2008/405, RvS 23-04-2008, BD0362, 200704551/1

Inhoudsindicatie

Wijzigingsplan, Wijzigingsbevoegdheid, Grenzen wijzigingsbevoegdheid

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Fryslan hebben besloten over de goedkeuring van het door B&W van Smallingerland vastgestelde plan tot wijziging van een bestemmingsplan. Met het plan wordt beoogd de doortrekking van het Polderhoofdkanaal naar het Grietmansrak mogelijk te maken teneinde dit kanaal weer bevaarbaar te maken voor de recreatieve toervaart. In het plan wordt onder meer voorzien in de bouw van een sluis en van een brug. Appellant stelt in beroep dat in het plan de voorschriften van het bestemmingsplan…

Verder lezen
Terug naar overzicht