JOM 2008/417, RvS 23-04-2008, BD0372, 200608741/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Toepasselijkheid Tracéwet, Tracébesluit, Hoofdinfrastructuur, Wijzigen hoofdinfrastructuur

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Delft. Appellanten betogen dat voor de beoogde verplaatsing van het spoor een tracébesluit met bijbehorende milieueffectrapport is vereist, nu over een lengte van 500 meter de hartlijn van het spoor meer dan 25 meter wordt verplaatst. De minister van V&W stelt zich op het standpunt dat de in het plan opgenomen spoorwegvoorzieningen niet onder het toepassingsbereik van…

Verder lezen
Terug naar overzicht