JOM 2008/421, RvS 26-03-2008, BC7599, 200708006/1

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapport, Uitbreiding veehouderij, Drempelwaarde mer, Mer-plicht, Mer-beoordelingsplicht

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij een ingediende aanvraag om een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer voor een varkenshouderij buiten behandeling is gelaten op grond van artikel 7.28, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer, omdat geen milieueffectrapport is overgelegd. Volgens het college is het opstellen van een milieueffectrapport verplicht omdat de aangevraagde activiteit…

Verder lezen
Terug naar overzicht