JOM 2008/428, RvS 09-04-2008, BC9026, 200704644/1

Inhoudsindicatie

Omgevingsgeluid, Referentieniveau, Aanvraag, Vergunningaanvraag, Geluidgrenswaarden, Vergunde activiteiten

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Dordrecht een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een bunkerstation, waar gas- en smeerolie worden verkocht en verpompt en scheepsartikelen worden verkocht. Het college heeft bij de beoordeling van de van de inrichting te duchten geluidhinder de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening als uitgangspunt genomen. Voor de bepaling van het referentieniveau van…

Verder lezen
Terug naar overzicht