JOM 2008/429, RvS 16-04-2008, BC9596, 200707316/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Geluidgrenswaarden, Geluidbestrijdingskosten, Investeringen, Bestuurlijk afwegingsproces, Referentieniveau omgevingsgeluid, Aanvullende maatregelen, Beste beschikbare technieken, Gebruikelijke stand der techniek

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Bergambacht een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een machinaal houtbewerkingsbedrijf, spuiterij, montagehal, opslagloodsen en kantoor. Appellante voert aan dat voorschrift 2.4 onredelijk bezwarend is. Uit dit voorschrift volgt dat de volgende geluidgrenswaarden gelden: …

Verder lezen
Terug naar overzicht