JOM 2008/430, RvS 23-04-2008, BD0361, 200704127/1

Inhoudsindicatie

Kernenergie, Straling, Splijtstoffen, Uitvoeren splijtstoffen, Verrijken splijtstoffen, Afvalstoffen, Radioactieve afvalstoffen, Producthergebruik, Materiaalhergebruik

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de minister van VROM samen met andere ministers aan Urenco vergunning heeft verleend voor het vervoer en het buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen van onbestraalde verarmde splijtstof in de vorm van uraniumhexafluoride (UF6) met bestemming Rusland. Greenpeace betoogt dat het gaat om afvalstoffen. De Afdeling overweegt dat bij herverrijking van onbestraalde verarmde splijtstoffen gebruik of product- of…

Verder lezen
Terug naar overzicht