JOM 2008/431, RvS 23-04-2008, BD0363, 200705739/1

Inhoudsindicatie

Handhaving, Straling, Kernenergie, Splijtstoffen, Ontdoen van splijtstoffen, Bevoegdheid, Mandaat, Mandaatregeling, Gedektverklaring, Bevoegdheidsgebrek

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de minister van VROM het verzoek van Greenpeace om handhaving ten aanzien van Urenco voor het zich ontdoen van splijtstoffen in Rusland zonder vergunning, heeft afgewezen. Aan Urenco is vergunning verleend voor het vervoer en het buiten Nederlands grondgebied (doen) brengen van onbestraalde verarmde splijtstof in de vorm van uraniumhexafluoride (UF6) met bestemming Rusland met de bedoeling…

Verder lezen
Terug naar overzicht