JOM 2008/436, RvS 23-04-2008, BD0360, 200704020/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Beleid, Rechtszekerheidsbeginsel, Waterbergende functie

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Limburg hebben besloten over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Heel, thans gemeente Maasgouw. Ingevolge artikel 31, eerste lid, van de planvoorschriften zijn de op de plankaart als ‘‘Tevens waterbergend rivierbed van de Maas’’ aangeduide gronden, behalve voor de andere aan deze gronden toegekende bestemmingen, bestemd voor een waterbergende functie. Getoetst dient te worden volgens een aantal criteria. Deze criteria zijn gelijkluidend aan de criteria die, …

Verder lezen
Terug naar overzicht