JOM 2008/439, RvS 09-04-2008, BC9036, 200706272/2

Inhoudsindicatie

Handhaving, Afzien handhaving, Dwangsom, Bijzondere omstandigheid, Onevenredigheid handhaving

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het verzoek van appellanten om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot de inrichting van Delfluent Services B.V. afgewezen. Het college heeft in bezwaar aan Delfluent lasten onder dwangsom opgelegd vanwege overtreding van voorschrift 8.C.2.2.2 van de krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning. Appellanten betogen dat het college ten onrechte niet handhavend heeft opgetreden tegen de overschrijding van…

Verder lezen
Terug naar overzicht