JOM 2008/44, RvS 07-11-2007, BB7332, 200702220/1

Inhoudsindicatie

Planschade, Voorzienbaarheid, Passieve risicoaanvaarding, Concrete realisatiepogingen

Samenvatting

De raad van de gemeente Veere heeft een verzoek van appellant om planschade afgewezen. Appellant stelt dat zijn bedrijf een forse waardevermindering heeft ondergaan door de verminderde mogelijkheden van het nieuwe bestemmingsplan. Hij betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat de gemeenteraad ten onrechte het standpunt heeft ingenomen dat hij ten gevolge van de beperking van de bebouwde oppervlakte voor intensieve veehouderij onder het nieuwe bestemmingsplan, geen schade heeft geleden. Dit betoog slaagt. Uit het SAOZ…

Verder lezen
Terug naar overzicht