JOM 2008/442, RvS 09-04-2008, BC9077, 200706406/1

Inhoudsindicatie

Ontvankelijkheid, Zienswijzen, Publicatieplicht, Ontwerp-besluit, Implementeren richtlijn, Kennisgeving, Lokale milieugevolgen, EU-Richtlijn

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Zuid-Holland een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer hebben verleend voor een inrichting voor de productie van biodiesel uit plantaardige producten. Verweerder betoogt dat het beroep van appellant niet-ontvankelijk is, omdat zij geen zienswijze over het ontwerp naar voren heeft gebracht. Appellant betoogt…

Verder lezen
Terug naar overzicht