JOM 2008/443, RvS 23-04-2008, BD0342, 200706662/1

Inhoudsindicatie

Nadere eisen, Maatwerkvoorschriften, Ontvankelijkheid, Herhaalde aanwending bevoegdheid, Beroepsmogelijkheid

Samenvatting

In beroep zijn de besluiten van 31 oktober 2006 en 7 augustus 2007 waarbij burgemeester en wethouders van Delft nadere eisen hebben gesteld als bedoeld in artikel 5, eerste lid, aanhef en onder a, van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer. Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit) in werking getreden. Ingevolge artikel 6.43 van het Activiteitenbesluit is het Besluit met…

Verder lezen
Terug naar overzicht