JOM 2008/444, RvS 09-04-2008, BC9040, 200705041/1 (met annotatie van JT)

Inhoudsindicatie

Nadeelcompensatie in verband met vaststelling geluidzone rond Schiphol, Égalité-beginsel

Samenvatting

Het aanwijzingsbesluit is voor zover daarbij met het oog op het zogenoemde vierbanenstelsel de geluidszones met de bijbehorende voorschriften zijn vastgesteld, niet een besluit waarop art. 49 WRO betrekking heeft. Voor overeenkomstige toepassing van voormelde jurisprudentie bestaat geen grond.

Art. 21 van het aanwijzingsbesluit, niet zijnde een wet in formele zin, geeft blijkens de toelichting bij dit besluit alsmede de toelichting bij de Gemeenschappelijke Regeling uitdrukking aan het algemene rechtsbeginsel…

Verder lezen
Terug naar overzicht