JOM 2008/445, RvS 23-04-2008, BD0363, 200705739/1

Inhoudsindicatie

Mandaat, Bevoegdheid besluit, ontbreken mandaat, Rechtsgevolgen, in stand laten

Samenvatting

Verzoek om handhaving wegens het zich ontdoen van splijtstoffen in Rusland zonder vergunning. Het besluit van 28 maart 2007 is genomen door de minister. Gelet op art. 18.7 aanhef en onder b Wet milieubeheer, in samenhang met art. 15a Kernenergiewet, hadden evenwel de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tezamen het besluit op het verzoek om handhaving…

Verder lezen
Terug naar overzicht