JOM 2008/447, RvS 04-06-2008, BD3121, 200703206/1 (met annotatie van AMLJ )

Inhoudsindicatie

Overschrijding redelijke termijn door de bestuursrechter, Verdragsconforme toepassing 8:73 Awb, Vergoeding immateriële schade, Ambtshalve aanvulling rechtsgronden, Heropening onderzoek

Samenvatting

Verzoek om schadevergoeding op grond van de Regeling Nadeelcompensatie Betuweroute (RNB). Klacht over de lange duur van de procedure die voor appellant en zijn gezin emotioneel zwaar is geweest, wordt met toepassing van art. 8:69 lid 2 Awb opgevat als betoog dat de redelijke termijn als bedoeld in art. 6 lid 1 EVRM is geschonden.

Sedert de…

Verder lezen
Terug naar overzicht