JOM 2008/448, RvS 14-05-2008, BD1466, 200704234/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Belanghebbende, Burgemeester en wethouders, Bevoegdheid, IJzeren Rijn

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Limburg hebben beslist over een bestemmingsplan van de gemeente Roerdalen. De minister van V&W heeft betoogd dat B&W van Roerdalen niet als belanghebbende bij het bestreden besluit kunnen worden aangemerkt. Daartoe wordt aangevoerd dat het goedkeuringsbesluit betrekking heeft op een door de raad van de gemeente Roerdalen vastgesteld bestemmingsplan. Ingevolge artikel 1:2, lid 2, van de Awb, worden ten aanzien van bestuursorganen, de hun toevertrouwde…

Verder lezen
Terug naar overzicht