JOM 2008/45, RvS 21-11-2007, BB8417, 200703135/1

Inhoudsindicatie

Planschade, Planvergelijking, Uitwerkingsplicht

Samenvatting

Bij besluit van 2 november 2005 heeft de raad van de gemeente Weert een verzoek om vergoeding van planschade afgewezen. Na ongegrondverklaring van het bezwaar hiertegen heeft de rechtbank Roermond het daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard. Verzoekers zijn eigenaar van de percelen A en B. Zij stellen schade te lijden ten gevolge van het bestemmingsplan ‘‘Buitengebied 1998’’. Dit ten eerste omdat de agrarische bouwkavel voor perceel B, hun huisperceel, in dit plan is vervallen en hun woning daarin…

Verder lezen
Terug naar overzicht