JOM 2008/450, RvS 21-05-2008, BD2128, 200701992/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Terinzageleggen, Plankaart, Kaartmateriaal

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Utrecht hebben beslist over een bestemmingsplan van de gemeente Leusden. Appellant betoogt dat het kaartmateriaal dat ten grondslag heeft gelegen aan de begrenzing op de plankaart van de dubbelbestemming ‘‘Tijdelijke waterberging’’ ten onrechte niet met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen. Tussen partijen is niet in geschil dat het kaartmateriaal van het waterschap, dat als basis heeft gediend voor de vaststelling van de begrenzing van de dubbelbestemming ‘‘Tijdelijke waterberging’’, niet met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht