JOM 2008/452, RvS 28-04-2008, BD1073, 200708918/1, 200708918/2

Inhoudsindicatie

Bouwplan, Bestemmingsplan, Toetsen bouwplan, Strijdigheid bestemming

Samenvatting

Burgemeester en wethouders van Uden hebben bouwvergunning eerste fase verleend voor het bouwen van een brede school te Uden. Appellanten betogen dat de rechtbank heeft miskend dat het bouwplan in strijd met de geldende bestemming gedeeltelijk voorziet in bouwen ten behoeve van gebruik als woning. Het bouwplan voorziet in de bouw van een schoolgebouw, een logeerunit en een verblijfsunit. Ingevolge het uitwerkingsplan ‘‘Melle VIII’’, deel uitmakende van het bestemmingsplan ‘‘Melle’’, is aan de gronden waarop het…

Verder lezen
Terug naar overzicht