JOM 2008/455, RvS 21-05-2008, BD2141, 200706968/1

Inhoudsindicatie

Bouwvergunning, Intrekken bouwvergunning, Stilleggen bouw, GSM-mast, Zendmast, UMTS-antenne

Samenvatting

Burgemeester en wethouders van Tilburg hebben aan Orange Nederland N.V. vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het plaatsen van een zendmast. Bij volgende besluiten hebben B&W de bouwvergunning ingetrokken, de bouw van de zendmast stilgelegd en de verleende vrijstelling ingetrokken. Orange betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat het college op grond van artikel 59, lid 1, aanhef en onder a, van de Woningwet…

Verder lezen
Terug naar overzicht