JOM 2008/460, RvS 19-05-2008, BD2580, 200802094/1

Inhoudsindicatie

Voorlopige voorziening, Handhaving, Gbpv-installatie

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Hof van Twente het verzoek om handhavend op te treden ten aanzien van een varkensfokbedrijf hebben afgewezen. Verzoekers om voorlopige voorziening beschouwen het verzoek als een verzoek om handhaving omdat de onderhavige inrichting in strijd met artikel 22.1a van de Wet milieubeheer in werking is. Artikel 22.1a van de Wet milieubeheer stelt dat het bevoegd gezag ervoor zorg draagt dat vergunningen, verleend krachtens artikel 8.1 van…

Verder lezen
Terug naar overzicht