JOM 2008/461, RvS 28-05-2008, BD2654, 200704876/1

Inhoudsindicatie

Ammoniak, Gpbv-installatie, Omgevingstoets, Nbw-gebied

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij het college een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4, eerste lid, van de Wet milieubeheer heeft verleend voor een veehouderij. Ter beoordeling staat of artikel 3, derde lid, van de Wet ammoniak en veehouderij een grond geeft voor weigering van de vergunning. Dit is het geval indien het vanwege de ligging van de inrichting en de plaatselijke milieuomstandigheden nodig zou zijn om voorschriften ter beperking van de ammoniakemissie…

Verder lezen
Terug naar overzicht