JOM 2008/472, RvS 11-06-2008, BD3632, 200701601/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Luchtkwaliteit, Luchtverontreiniging, Industriële bronnen, Industrieterreinen

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben beslist over een bestemmingsplan van de gemeente Oss. Appellanten stellen dat in de luchtkwaliteitsnotitie ten onrechte als uitgangspunt is genomen dat in de directe omgeving van het plangebied geen relevante industriële bronnen aanwezig zijn, nu op de aan het plangebied grenzende industrieterreinen bedrijven in de zware milieucategorieën zijn gevestigd. Dit betoog slaagt. De Afdeling stelt vast dat in de luchtkwaliteitsnotitie de bijdrage van de industriële bronnen op de bestaande industrieterreinen in de…

Verder lezen
Terug naar overzicht