JOM 2008/475, RvS 29-04-2008, BD0745, 200708288/1

Inhoudsindicatie

Veiligheid, Externe veiligheid, Afstandseisen, Tankstation, LPG-installatie, Doorzet LPG, Technisch mogelijke doorzet, Plaatsgebonden risico, Nadelige milieugevolgen, Ontoelaatbare nadelige milieugevolgen, Intrekken vergunning

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij burgemeester en wethouders van Bergeijk met toepassing van artikel 8.25, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer de eerder aan appellanten verleende vergunning voor een garagebedrijf met verkoopstation voor motorbrandstoffen hebben ingetrokken, voor zover het betreft de opslag en verkoop van LPG en de hiertoe aanwezige…

Verder lezen
Terug naar overzicht