JOM 2008/479, RvS 09-05-2008, BD1471, 200802430/1

Inhoudsindicatie

Natuurbescherming, Bevoegdheid, Bevoegde gezag, Voorlopige voorziening, Vergunningverlener, Decentralisatie, Betwist gebied

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de minister van LNV vergunning heeft verleend op grond van artikel 19d van de Natuurbeschermingswet 1998 voor de bouw, het in werking hebben en in werking houden en het uitvoeren van regulier onderhoud van een multi-fuelcentrale in de Eemshaven. De voorzitter overweegt het volgende. Blijkens de parlementaire geschiedenis is decentralisatie van de bevoegdheid tot verlening van vergunningen een van de uitgangspunten van de Nbw 1998. …

Verder lezen
Terug naar overzicht