JOM 2008/481, RvS 29-04-2008, BD0760, 200704348/1

Inhoudsindicatie

Ontgrondingen, Meten grondwater, Meetreeksen, Nulsituatie, Meetfrequentie, Chloridegehalte

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Zuid-Holland een vergunning onder voorschriften ingevolge de Ontgrondingenwet hebben verleend aan appellante voor het ontgronden van (gedeelten van) percelen te Valkenburg. Het betreft een bestaande regionale kalkzandsteenzandwinlocatie. De vergunning heeft onder meer betrekking op een uitbreiding van een zandwinplas tot NAP -40 meter. Appellante kan zich niet verenigen met de in de voorschriften opgenomen verplichting om maandelijks het chloridegehalte van het (grond)…

Verder lezen
Terug naar overzicht