JOM 2008/49, RvS 21-11-2007, BB8372, 200703699/1

Inhoudsindicatie

Beste beschikbare technieken, Voorzieningen, Technische voorzieningen

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij vergunning is verleend als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren voor het lozen op het oppervlaktewater de Kromme Rijn van reinigingswater en verontreinigd regenwater afkomstig van de wasplaats en de tankplaats voor voertuigen, machines en werktuigen; mogelijk verontreinigd regenwater afkomstig van het verharde buitenterrein; niet verontreinigd regenwater afkomstig van de daken. Appellante voert aan dat geen voorzieningen zijn geplaatst en binnen de inrichting geen enkele…

Verder lezen
Terug naar overzicht