JOM 2008/50, RvS 21-11-2007, BB8393, 200700553/1

Inhoudsindicatie

Beste beschikbare technieken, Ammoniakemissie, Reductie ammoniakemissie, Bedrijfswoning, Stankhinder veehouderij, Stankgevoelig object

Samenvatting

In beroep is een besluit waarbij een vergunning, als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet milieubeheer, gedeeltelijk is geweigerd en gedeeltelijk is verleend voor het veranderen van een vleeskalverenhouderij. De vergunning heeft betrekking op mechanisch geventileerde vleeskalverenstallen die zijn voorzien van een chemisch luchtwassysteem. Dit luchtwassysteem – een nageschakelde techniek – brengt een reductie van de ammoniakemissie teweeg…

Verder lezen
Terug naar overzicht