JOM 2008/511, RvS 16-01-2008, BC2084, 200602454/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Ecologische verbindingszone, Wijzigingsbevoegdheid, Streekplan, Indicatieve aanduiding, Globale aanduiding, Perceelsniveau, Goede ruimtelijke ordening

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Gelderland hebben beslist omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘‘Buitengebied’’ van de gemeente Epe. Verweerder heeft het op de plankaart rood omlijnde plandeel met de bestemming ‘‘Agrarische doeleinden’’ tussen het Apeldoorns kanaal en de Grote Wetering, dat overeenkomt met de aanduiding ‘‘EHS-verbinding’’ op de plankaart van het Streekplan Gelderland 2005 in strijd geacht met…

Verder lezen
Terug naar overzicht