JOM 2008/516, RvS 16-01-2008, BC2138, 200701858/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Vrijstellingsregeling, Agrarisch bedrijf, Bestaand volwaardig agrarisch bedrijf, Belangenafweging, Tegenprestaties, Objectief bepalen

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Limburg hebben beslist over de goedkeuring van het bestemmingsplan ‘‘Partiële bestemmingsplanherziening agrarische doeleinden – artikel 30 WRO’’ van de gemeente Venlo. Het plan voorziet in de vervanging van enkele planvoorschriften van de geldende bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente. Met het plan wordt beoogd uitvoering te geven aan de beleidsnota ‘‘Bouwkavel op Maat plus’’ (BOM+), waarin het college…

Verder lezen
Terug naar overzicht