JOM 2008/53, Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 19-11-2007, BB8889, 200706141/1, 200706141/2

Inhoudsindicatie

Bodemverontreiniging, Saneringsplan, Deelsaneringsplan, Verspreiding verontreiniging

Samenvatting

Verzocht is om het treffen van een voorlopige voorziening ten aanzien van een besluit waarbij verweerder op grond van artikel 40 van de Wet bodembescherming heeft ingestemd met een deelsaneringsplan voor een geval van bodemverontreiniging. Er wordt onmiddellijk uitspraak gedaan in de hoofdzaak. Artikel 40 biedt de mogelijkheid slechts een gedeelte van de verontreiniging van de bodem te verplaatsen. Appellant voert aan dat, nu slechts een deel van de grond wordt afgegraven, de vervuiling in de grond…

Verder lezen
Terug naar overzicht