JOM 2008/55, RvS 05-12-2007, BB9494, 200702511/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Incidentele bedrijfssituaties, Representatieve bedrijfssituatie, Ontheffingen, Kennelijke verschrijving

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij een revisievergunning als bedoeld in de Wet milieubeheer is verleend voor een sport- en recreatiecomplex met kantoor- en vergaderfaciliteiten. Appellante voert bezwaren ten aanzien van geluidhinder. Wat de incidentele bedrijfssituaties betreft heeft verweerder paragraaf 5.3 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening tot uitgangspunt genomen. Op grond hiervan kan ontheffing worden verleend om maximaal twaalf maal per jaar bijzondere activiteiten uit te voeren die meer geluid…

Verder lezen
Terug naar overzicht