JOM 2008/56, RvS 05-12-2007, BB9451, 200700885/1

Inhoudsindicatie

Geluidhinder, Wegverkeerslawaai, Hogere geluidgrenswaarden, Vrijstelling, Belanghebbenden, Gegrondheid, Ontvankelijkheid

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij krachtens artikel 83 van de Wet geluidhinder hogere grenswaarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting, vanwege het wegverkeerslawaai, zijn vastgesteld met betrekking tot een nieuw te bouwen appartementencomplex, in het kader van een door het college van burgemeester en wethouders verleende vrijstelling als bedoeld in artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Appellanten betogen dat het college van gedeputeerde staten ten onrechte geen hogere…

Verder lezen
Terug naar overzicht