JOM 2008/574, RvS 07-05-2008, BD1082, 200700707/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Overgangsrecht, Bestaande gebruik, Permanente bewoning, Streekplan, Recreatiewoningen, Reguliere woningen, Concrete beleidsbeslissing, Essentiële beleidsbeslissing, Bijzondere omstandigheden, Goede ruimtelijke ordening

Samenvatting

In beroep is het besluit omtrent de goedkeuring van het bestemmingsplan “Buitengebied 2005 Hengelo/Vorden” van de gemeente Bronckhorst. Het plan voorziet in een planologische regeling voor het buitengebied van de voormalige gemeenten Hengelo en Vorden. Het college heeft, voor zover hier van belang, goedkeuring verleend aan het plan. Onder omstandigheden kan het opnieuw onder het…

Verder lezen
Terug naar overzicht