JOM 2008/576, RvS 04-06-2008, BD3083, 200703686/1

Inhoudsindicatie

Planschade, Schadevergoeding, Uitstefclausule, Verkoopbaarheid, Planologische vergelijking, Planologische verslechtering, Waardevermindering

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de raad van de gemeente Beek het verzoek van appellanten om het toekennen van een planschadevergoeding heeft afgewezen. Appellanten stellen dat de waarde van hun percelen is verminderd als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Kern Beek”. De raad heeft zijn in bezwaar gehandhaafde besluit tot afwijzing van dit verzoek gebaseerd op een advies van ODPlus, waarin is geconcludeerd dat geen planologisch nadeel is geleden. Van…

Verder lezen
Terug naar overzicht