JOM 2008/586, RvS 25-06-2008, BD5356, 200706598/1

Inhoudsindicatie

Kievitseieren, Rapen kievitseieren, Ontheffing, Verstandig gebruik, Kleine hoeveelheden, Eu-richtlijn, Richtlijn, Implementeren richtlijn, Rechtstreekse werking

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Fryslân het gemaakte bezwaar tegen het besluit, waarbij aan de vereniging Bond van Friese Vogelbeschermingswachten voor de duur van vijf jaar ontheffing is verleend van het verbod van artikel 12 van de Flora- en faunawet ten behoeve van het zoeken en rapen van eieren van de kievit, deels gegrond en voor het overige opnieuw ongegrond hebben…

Verder lezen
Terug naar overzicht