JOM 2008/588, RvS 04-06-2008, BD3100, 200707013/1, 200707017/1

Inhoudsindicatie

Planschade, Schadevergoeding, Softdrugs, Verkoop softdrugs, Coffeeshops, Planologische vergelijking, Verboden activiteiten, Waardevermindering, Planologische verslechtering

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij de raad van de gemeente Terneuzen verzoeken van appellanten om vergoeding van planschade heeft afgewezen. Appellanten hebben de raad verzocht om vergoeding van de waardevermindering van hun panden als gevolg van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan “Arsenaal” dat de vestiging van twee coffeeshops op een perceel in de nabijheid van deze panden heeft mogelijk gemaakt. De raad heeft de verzoeken afgewezen op…

Verder lezen
Terug naar overzicht