JOM 2008/59, RvS 21-11-2007, BB8408, 200702298/1

Inhoudsindicatie

Foerageergebied, Aanwijzen foerageergebied, Financiële compensatie, Schade

Samenvatting

Gedeputeerde staten van Overijssel hebben de aanwijzing foerageergebieden voor overwinterende ganzen en smienten vastgesteld. Het geschil is beperkt tot de vraag of het college de aanwijzing heeft kunnen vaststellen zonder appellante hierbij financiële compensatie aan te bieden. Appellante betoogt in dit verband dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat zij niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij aanmerkelijke schade lijdt of nog zal lijden. Hiertoe verwijst zij naar een door een makelaar-taxateur opgestelde taxatierapport, waarin…

Verder lezen
Terug naar overzicht