JOM 2008/590, RvS 18-06-2008, BD4497, 200709121/1

Inhoudsindicatie

Natuurbescherming, Populatiebeheer, Damherten, Beschermd natuurmonument, Tijdelijke vergunning, Afschot damherten, Significante effecten, Ontheffing, Doden damherten, Faunabeheerplan, Broedseizoen, Voorschriften, Vergunningvoorschriften

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Zeeland een tijdelijke vergunning krachtens artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend aan de Faunabeheereenheid Zeeland voor het uitvoeren van populatiebeheer van damherten in het beschermd natuurmonument de Manteling van Walcheren. De stichting stelt dat het college zich ten onrechte op het standpunt heeft gesteld dat afschot…

Verder lezen
Terug naar overzicht