JOM 2008/599, RvS 02-07-2008, BD6090, 200704042/1

Inhoudsindicatie

Bestemmingsplan, Toezegging, Goede ruimtelijke ordening, Belangenafweging, Zorgvuldigheidsbeginsel

Samenvatting

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben beslist over de goedkeuring van een bestemmingsplan van de gemeente Ubbergen. Eerder hebben B&W aan appellant meegedeeld niet voornemens te zijn in de toekomst aan de raad voorstellen tot wijziging van het bestemmingsplan te doen, die kunnen leiden tot uitbreiding van een nabijgelegen woonhuis en garagebedrijf en hebben B&W namens de raad erkend dat in het verleden is toegezegd dat een uitbreiding van het garagebedrijf richting het perceel van appellant niet…

Verder lezen
Terug naar overzicht