JOM 2008/628, RvS 18-06-2008, BD5082, 200704458/1

Inhoudsindicatie

Milieueffectrapport, M.e.r.-plicht, M.e.r.-beoordelingsplicht, Bijzondere omstandigheden, Bestemmingsplan, Recreatiegebied, Planologische mogelijkheden, Representatieve bedrijfssituatie

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Drenthe hebben besloten over de goedkeuring van een door de raad van de gemeente Emmen vastgesteld bestemmingsplan. Het plan voorziet in een recreatiegebied met een oppervlakte van circa 32 hectare. Gelet hierop dient op grond van artikel 7.2, vierde lid, van de Wm, in samenhang met…

Verder lezen
Terug naar overzicht