JOM 2008/629, RvS 18-06-2008, BD4497, 200709121/1

Inhoudsindicatie

Natuurbescherming, Flora- en fauna, Populatiebeheer, Damherten, Beschermd natuurmonument, Afschot

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij gedeputeerde staten van Zeeland een tijdelijke vergunning krachtens artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 hebben verleend voor het uitvoeren van populatiebeheer van damherten in het beschermd natuurmonument de Manteling van Walcheren. De Afdeling stelt vast dat het bij de vergunning op grond van artikel 16 van de Nbw 1998 gaat om de bescherming van de waarden van het gebied op grond waarvan het gebied als…

Verder lezen
Terug naar overzicht