JOM 2008/631, RvS 02-07-2008, BD6084, 200708697/1

Inhoudsindicatie

Natuurbescherming, Flora- en fauna, Verontrusten, Staat van instandhouding, Gunstige staat van instandhouding, Volksgezondheid, Openbare veiligheid

Samenvatting

In beroep zijn de besluiten waarbij gedeputeerde staten aan elf bedrijven in het havengebied van Rotterdam ontheffing hebben verleend voor het opzettelijk verontrusten van de kleine mantelmeeuw, stormmeeuw en zilvermeeuw met gebruikmaking van jachtvogels (havik en slechtvalk) in de periode voorafgaand aan de broedperiode van deze meeuwensoorten en/of het zoeken, rapen, uit het nest nemen, beschadigen, vernielen van eieren en/of…

Verder lezen
Terug naar overzicht