JOM 2008/637, RvS 18-06-2008, BD4479, 200704332/1

Inhoudsindicatie

Bezwaarschriftencommissie, Onafhankelijkheid, Onpartijdigheid, Vooringenomenheid, Handhaving, Verzoek handhaving

Samenvatting

Dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland hebben een verzoek van appellant om toepassing van bestuurlijke handhavingsmiddelen met betrekking tot onder meer het lozen van verontreinigd hemelwater op de Treslongvijver te Hillegom afgewezen. De rechtbank ’s-Gravenhage heeft het beroepschrift ter behandeling doorgezonden voor zover het beroep betrekking heeft op de gestelde overtreding van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren. Appellant betoogt dat zijn bezwaar niet door een onafhankelijke en onpartijdige bezwaarschriftencommissie is behandeld. Hiertoe voert hij…

Verder lezen
Terug naar overzicht