JOM 2008/639, RvS 02-07-2008, BD6126, 200704698/1

Inhoudsindicatie

Machtiging, Ontbreken machtiging, Zienswijze, Verzuimherstel, Zorgvuldigheidsbeginsel, Herkansing, Ontvankelijkheid

Samenvatting

B&W van Hengelo hebben een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer verleend voor het veranderen van een op- en overslagbedrijf van containers. Het college heeft zich in het besluit op het standpunt gesteld dat de door Middelkamp namens appellant ingediende zienswijze niet tijdig is ingediend, nu Middelkamp niet binnen de wettelijke termijn van zes weken heeft aangetoond dat hij door appellant is gemachtigd om namens hem een…

Verder lezen
Terug naar overzicht