JOM 2008/66, RvS 31-10-2007, BB6808, 200701271/1

Inhoudsindicatie

Termijnoverschrijding, Verschoonbare termijnoverschrijding, Bewijslast, Postregistratiesysteem

Samenvatting

Burgemeester en wethouders van Emmen hebben geweigerd appellanten vergunning te verlenen voor het innemen van een ligplaats met een woonschip. Het door appellanten gemaakte bezwaar is niet-ontvankelijk verklaard, omdat het bezwaarschrift buiten de daarvoor geldende termijn is ingediend en er geen grond is voor de conclusie dat de termijnoverschrijding verschoonbaar is. Appellanten voeren aan dat de rechtbank heeft miskend dat zij de ontvangst van het besluit van 21 juli 2005 op geloofwaardige wijze hebben ontkend. De…

Verder lezen
Terug naar overzicht