JOM 2008/69, RvS 14-11-2007, BB7829, 200609413/1

Inhoudsindicatie

Belanghebbenden, Doelstellingen, Feitelijke werkzaamheden, Statuten

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend voor een inrichting voor het verwerken van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen, opslaan van gevaarlijke afvalstoffen en het op- en overslaan van (bedrijfs)afvalstoffen. De vraag doet zich voor of appellante als belanghebbende kan worden aangemerkt. Een rechtspersoon wordt als belanghebbende aangemerkt als cumulatief aan de eisen van artikel 1:2, derde lid…

Verder lezen
Terug naar overzicht