JOM 2008/71, RvS 14-11-2007, BB7828, 200608547/1

Inhoudsindicatie

Kennisgeving, Publicatieplicht, Ontvankeijkheid, Internet, Staatscourant

Samenvatting

In beroep is het besluit waarbij een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer is verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor de op- en overslag, de bewerking en het gebruik in een energiecentrale van biobrandstoffen. Appellanten hebben geen, dan wel niet binnen de termijn van artikel 3:16, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, zienswijzen naar voren gebracht. Het betoog…

Verder lezen
Terug naar overzicht