JOM 2008/72, RvS 19-10-2007, BB6307, 200605834/1

Inhoudsindicatie

Intrekking, beslissing hangende beroep, Herziening, integrale, Beleidsbeslissingen, concrete, Provinciaal omgevingsplan

Samenvatting

Anders dan appellanten ter zitting hebben betoogd, kunnen hun beroepen niet op grond van art. 6:18 en 6:19 Awb worden geacht mede te zijn gericht tegen het POL 2006 en de daarin opgenomen cbb betreffende groeve ’t Rooth. Nu geen sprake is van een intrekking van een besluit, maar van een integrale herziening, en de POL aanvulling groeve ’t Rooth ook niet is…

Verder lezen
Terug naar overzicht